Dold Holzwerke GmbH - Innovative timber solutions
Podnikání PDF Print

Firma Dold Holzwerke GmbH ...

... se nachází mezi třemi zeměmi Švýcarskem, Francií a Německem. Podnik je obklopen lesy od jihu Černým lesem, nedaleko jsou brány města Freiburg a v blízkosti další známá města jako Basel, Strasbourg a Baden-Baden.

Sídlo společnosti je v Buchenbachu, kde je podnikáni rozděleno do více podnikatelských činností:

  • Pila
  • Dřevoobráběcí závod
  • Výroba velkoplošných desek z masívu
  • Výroba pelet, teplárna

Podnikatelská část – pila obsahující dvě kulatinové provozovny, které dělí příchozí surový materiál podle kvality. Především budou zpracovány jehličnany smrk a bílá jedle. Toto zpracovávané dřevo pochází z lesů, které se nachází v okolí v okruhu 100 km od místa zpracování. Poloautomatizované linky nám umožňují efektivně identifikovat dřevo a poté ho třídit a řezat. K dalšímu zpracování tohoto závodu patří vlastní sušicí komora. Při výrobě, vznikající odpad, tak jako zbytky kůry, odřezků, třísky….. se zužitkují v dalším dřevařském zpracování, v zahradnictví, v papírnictví, na výrobu pelet a na tvorbu vlastní energie.

Naše výroba velkoplošných desek z masívu se člení na výrobu jednotlivých nábytkových desek a stavebních materiálových, čemuž odpovídají 3-5 vrstvové velkoplošné desky. Nejmodernější technika, jako barevně-scanerová technika, předem nastavitelných parametrů, garantující jen ty nejkvalitnější výrobky. Rozsah použití těchto velkoplošných desek z masívu se nachází:

  • Vnitřní vybavení: stěny, na stropové a podlahové pokrytí
  • Šalování, stavebnictví a ve výrobě nábytku.

Uživatelé: architekti, statikové, stavitelé, tesaři, dřevaři.

V oblasti energického zpracování jsou zužitkovány dřevařské zbytky, a to k vlastnímu vytápění tak jako k výrobě pelet. Veškeré výrobní procesy jsou integrovány na místě výroby. Naše pelety odpovídají přísným normám DIN plus a jsou vhodné jak pro soukromé zákazníky tak jak pro elektrárny. Vyprodukována termická energie je určena k neutralizovan í CO2 v sušicím centru.

Firma Dold Holzwerke GmbH se opíra o 125 letou zkušenost a vytváří jádro seskupení firem. Zde také vzniklo označení „dold“, které pod tímto názvem zahrnuje: kvalitu, spolehlivost, inovaci a orientaci k zákazníkům. Obchodní společníci, představující již 4. generaci, jsou pan Erwin G. Dold a pan Herbert Dold, kteří vedou tuto firmu.